AKTUALITY A OZNAMY MATERSKEJ ŠKOLY

Tekvičkoví škriatkovia

Materská škola

Tekvica je symbolom jesene. Zdobí príbytky ľudí a oddnes zdobí aj šatňu našej MŠ. Lebo naše šikovné malé žabky si...
Čítaj viac → Tekvičkoví škriatkovia

Usmernenie – bezinfekčnosť

Materská škola

Zmeny vo vyhláseniach o bezinfekčnosti aj v ospravedlnenkách pre školy i škôlky...
Čítaj viac → Usmernenie – bezinfekčnosť

Človek a svet práce

Materská škola

Významnú súčasť vzdelávacieho obsahu tvorí rozvíjanie elementárne- technického myslenia. Dieťa spoznáva vlastnosti materiálov,...
Čítaj viac → Človek a svet práce

Jedálny lístok

DátumDesiataObedOlovrant
28.9. PondelokDesiataObedOlovrant
29.9. UtorokDesiataObedOlovrant
30.9. StredaDesiataObedOlovrant
1.10. ŠtvrtokDesiataObedOlovrant
2.10. PiatokDesiataObedOlovrant

O nás

Materská škola Kátov  je štátna materská škola a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od  3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prostredníctvom Školského  vzdelávacieho programu “Kamaráti s prírodou” pomáha deťom objavovať a spoznávať svet plný farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravia.

Materská škola je 2 triedna s výchovným jazykom slovenským.
Poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a vhodne ju dopĺňať. Chceme poskytovať dieťaťu vzory pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu, environmentálnemu mysleniu a cíteniu. Vytvárať podmienky a ponúkať rovnosť šancí na výchovu a vzdelávanie každého dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami. Podporujeme nadanie a záujmy každého dieťaťa, pomáhame formovať jeho vlastnú jedinečnosť rozvíjaním predstavivosti a tvorivosti v každodenných aktivitách. Spoluprácou s rodičmi chceme prispievať k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, k skvalitňovaniu komunikácie, ponúkať príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy plánovaním spoločných aktivít.  Zabezpečujeme deťom odbornú starostlivosť a spolupracujeme s CPPPaP v Holíči a soZŠ v Holíči.

Život v materskej škole sa riadi školským poriadkom,
ktorého dodržiavanie je predpokladom dobrých vzťahov medzi všetkými osobami zainteresovanými na živote školy.

Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň, ktorá zabezpečuje kvalitné stravovanie detía poskytuje deťom vyváženú zdravú stravu s dostatkom zdravých a výživných potravín (ovocie, zelenia, cereálie a pod.). MŠ je zapojená do projektu Školské ovocie.

Areál školského dvora je vybavený novými preliezkami, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru pre rôzne pohybové aktivity.

Kontakt

Materská škola Kátov

Adresa: Materská škola
Kátov  155,
908 49  Kátov

Telefón: 034/668 2702

Email: ms.katov@ltcnet.sk

Personál

Riaditeľ školy:
Vlasta Bartošová

Učiteľky školy:
Bc. Helena Bimková
Milka Lašáková
Kristína Petrovičová

Zamestnanci školy:
vedúca školskej jedálne – Martina Blahová
kuchárka – Mária Davidová
upratovačka – Andrea Filická

Vzdelanie

Stupeň vzdelania: Predprimárne

Vyučovací jazyk: Slovenský

Zriaďovateľ: Obec Kátov

Občianske združenie
Rodičov a priateľov MŠ Kátov

Občianske združenie bolo založené v roku 2015 a jeho cieľom je pomôcť materskej škole Kátov prispievať deťom na výlety, hračky, darčeky či materiálne vybavenie do miestností t.j. na všetky hmotné i nehmotné veci, ktoré si odsúhlasia členovia OZ na členskej schôdzi. Obec Kátov je zriadovateľ MŠ. Primárne sa stará o zabezpečenie chodu materskej školy.

Predseda OZ: Ing. Petra Štefková, PhD.

Podpredseda OZ: Ing.Adriana Brožková

Tajomník Oz: Drahotín Nosek

Email: oz.rap.ms.katov@gmail.com

Číslo účtu: IBAN SK 2875 0000 0000 4024 0232 99

Rada školy

Predseda RŠ: Kristína Petrovičová

Podpredseda RŠ: Marek Belko

Zapisovateľ: Jolana Veselská

 

Za pedagogických zamestnancov Mš: Kristína Petrovičová

Za nepedagogických zamestnancov Mš: Andrea Filická

Za rodičov: Petra Laurová, Romana Svatíková

Zástupcovia za obec: Marek Belko, Alena Hlubocká, Ing. Petra Štefková, PhD., Jolana Veselská a PhDr. Elemír Foltýn

Potešte detičky v Materskej škole Kátov

Môžete im venovať 2% dane!

Názov: Občianske združenie Rodičov a priateľov MŠ Kátov

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50050231

Sídlo: Materská škola Kátov 155, 908 49 Kátov

IBAN SK 2875 0000 0000 4024 0232 99

Tlačivo na poukázanie 2% nájdete na tejto stránke v sekcii Tlačivá.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili Mš svojou prácou alebo finančnou pomocou.

Close Search Window